Một ngày nắng áp lung linh vương trên bờ vai dáng em gầy
Một ngày gió mát mênh mang đong đưa đùa trên làn tóc rối

Đối tác 7Đối tác 7Đối tác 6Đối tác 5Đối tác 4Đối tác 3Đối tác 2Đối tác 1
loading
1
Bạn cần hỗ trợ?