Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào. Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa.🌹
Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả.
Nếu tình yêu là người, anh sẽ gửi anh cho em.❤️

Đối tác 7Đối tác 7Đối tác 6Đối tác 5Đối tác 4Đối tác 3Đối tác 2Đối tác 1
loading
1
Bạn cần hỗ trợ?